Popis stránky - změňte v administraci

Popis stránky - změňte v administraci

 

 

Vítejte na stránkách firmy Evco - odskodnění dopravní nehody

  

Myšlenka vzniku Evropského Centra Odškodného

Statisticky je 95 % poškozených při dopravní nehodě nespokojených s přiznanou výší odškodného. Pojišťovny využívají neznalosti a nedostatku kompetence svých klientů. Vyplácejí částky neodpovídající utrpěné ztrátě. Odrazují poškozené nebo je nabádají k podepsání nevýhodné dohody. Stále častěji je klientům výplata odškodného odmítnuta s možností dovolání se svých práv soudní cestou. V Evropském Centru Odškodného je však ke každému případu přistupováno individuálně z důvodu odlišných okolností provázejících dopravní nehodu. Adekvátně tomu tak získáváme náležité odškodné pro poškozeného.

Evropské Centrum Odškodného ví, že každý má jen jedno zdraví a jeden život. Proto v případě újmy na zdraví či ztráty blízké osoby má každý člověk právo na kompenzaci v podobě odškodného. Toto odškodné nemůže vrátit zdraví, ani nezastoupí osobu nejbližší: matku, otce, dítě, ale pomůže žít dál, podpoří rozvoj, vzdělání, léčbu, rehabilitaci a alespoň částečně zmírní fyzickou i psychickou bolest.

Stali jste se obětí dopravní nehody a nejste spokojeni s výší odškodného, které jste dostali od své pojišťovny? Postaráme se o to, abyste dostali více! Společnost Evropské Centrum Odškodného vznikla v červnu 2008.

 EvCO je jedinou společnosti svého druhu v České Republice. Zabýváme se získáváním náležitého odškodného pro účastníky dopravních nehod, kteří utrpěli újmu na zdraví.

 Odškodnění získáváme ze zákonné pojistky viníka nehody. Jsme prostředníkem mezi klientem a pojišťovnou. Bráníme zájmy klienta. Máme své posudkové lékaře, advokátní kanceláře a rychlou administrativu.

 Našim cílem je nabízet nejvyšší kvalitu služeb a řídit se výlučně zájmy klienta. Pro naše klienty zajišťujeme kompletní servis od přijetí žádosti až po vyplacení náležitého odškodného.

 Nabízíme jedinečný produkt svého druhu. Dokumenty přeměníme na peníze. Klient neplatí žádné vstupní poplatky. Vše vyřídíme za klienta. Klient se nemusí o nic starat, nikam chodit, nikomu nemusí nic platit. Pouze čekáte v klidu svého domova, kolik se naší společnosti pro Vás podaří z pojišťovny vymoci. Až z částky, kterou se nám podaří získat nad rámec původní hodnoty pojistky, bude vyplacena provize našemu centru. Zbytek putuje ke klientovi.